Publikujemy nowy numer newslettera opracowanego w ramach projektu e-Bridges.ebridgesNewsletter dostępny jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Zapraszamy do lektury!

n4 pl   n4
 wesja PL wersja EN

Celem projektu jest stworzenie środowiska nauczania na odległość, które będzie starało się rozwiązać typowe problemy występujące przy takiej metodzie nauczania. Znalezione rozwiązania i najlepsze praktyki będą promowane przez zaangażowane instytucje, podnosząc jakość szkoleń e-learning.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://ebridges.eu

 

llp pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Copyright 2009-2014 e-Space