DSC 204620 maja pracownicy firmy e-Space wzięli udział w imprezie targowo – wystawienniczej IT SHOWCASE w Twickenham. Działania te miały związek z realizacją projektu pn. „Realizacja strategii eksportowej firmy e-Space Krzysztof Ciąpała na rynku brytyjskim”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-18-138/11-00).

Głównym produktem jaki prezentowali pracownicy e-Space był zespół nowoczesnych technologii i rozwiązań e-learningowych przeznaczonych dla użytkowników klasy Smart. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających przybyłych na targi.

 

 

ig  efrr 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Copyright 2009-2014 e-Space