Oferta kursów e-learning dostępnych na platformie

 

 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych - administrator sieci komputerowych +

  Bezpieczeństwo sieci komputerowych jest zagadnieniem ważnym i dotyczącym nie tylko sieci prywatnych czy firmowych, ale mającym także znaczący wpływ na bezpieczeństwo państw czy instytucji międzynarodowych. Jeśli zatem chcesz chronić swoją sieć lub móc poradzić sobie z problemami dotyczącymi jej bezpieczeństwa, to ten kurs jest dla Ciebie.

  Opis kursu:
  Kurs pozwala na zapoznanie się z tematyką bezpieczeństwa sieci komputerowych poprzez przyswojenie zagadnień związanych z budową samej sieci, poznaniem jej elementów, zasad i sposobów instalacji sieciowych systemów operacyjnych oraz przyswojeniem zagadnień związanych z administracją sieci. Atutem kursu jest prezentacja praktycznych wskazówek dotyczących naprawy nieprawidłowo działającej sieci. Kurs zawiera zestaw ćwiczeń pozwalających na utrwalenie i usystematyzowanie poznanej wiedzy.

  Zagadnienie kursu:
  1. Podstawowe elementy sieci
  2. Instalacja i konfiguracja NOS (lub Sieciowych Systemów Operacyjnych)
  3. Bezpieczeństwo sieci komputerowych – Administrator sieci

  Więcej
 • Grafika komputerowa +

  Stworzenie nowego layoutu na stronę internetową, zaprojektowanie logotypu, wizytówki, plakatu, czy też edycja zdjęć wymaga znajomości podstaw grafiki komputerowej. Programy graficzne oferują coraz bardziej zaawansowane opcje i filtry co powoduje, że dotychczasowe umiejętności mogą okazać się niewystarczające. Jeżeli zatem nie masz dużego doświadczenia w tworzeniu grafiki komputerowej, a chcesz opanować jej arkana, to ten kurs jest dla Ciebie idealny.

  Opis kursu:
  Kurs pozwala na zapoznanie się z wieloma zagadnieniami grafiki komputerowej obejmującej teoretyczne podstawy grafiki wektorowej i rastrowej oraz prezentację ich zastosowań. Umożliwia poznanie zagadnień praktycznych od tworzenia rysunku odręcznego, posługiwania się krzywymi Beziera, narzędziami do tworzenia określonych kształtów po głębię kolorów, edycję grafiki i obróbkę materiału cyfrowego.
  Wykorzystanie edytora grafiki wektorowej na przykładzie CorelDRAW pozwala na zapoznanie się z wymaganiami sprzętowymi i programowymi, uruchomienie programu, zakładek, ustawienie wyglądu ekranu, obszaru roboczego, przybornika, okien dokowanych czy konfigurację pasków poleceń. Kurs zawiera zestaw ćwiczeń pozwalających na utrwalenie i usystematyzowanie poznanej wiedzy.

  Zagadnienie kursu:
  1. Rysunek rastrowy i wektorowy
  2. CorelDRAW informacje podstawowe
  3. Podstawowe operacje
  4. Rysowanie linii
  5. Obiekty w CorelDRAW
  6. Wstawianie tekstu
  7. Precyzyjne rysowanie

  Więcej
 • Język angielski +

  Do you speak English very well?
  Posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie wymaga poświęcenia wielu godzin na naukę. Wertowanie słowników i powtarzanie dialogów z książki już dawno przestało być jedynym sposobem na poznanie języka. Jeśli zatem nie chcesz spędzać kolejnych godzin nad nudną książką, ten kurs pozwoli Ci na przyswojenie wiedzy w atrakcyjny i ciekawy sposób.

  Opis kursu:
  Kurs pozwala na poznanie języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym poprzez prezentację zagadnień gramatycznych i tematycznych dotyczących życia codziennego. Bogate słownictwo i wielość przykładów pozwalają na szybkie przyswojenie omawianych zagadnień. Wykorzystanie nagrań lektorów i atrakcyjnej formy graficznej umożliwia naprzemienne skupianie uwagi na poznawaniu i własnej pracy twórczej. Zestawy ćwiczeń pozwalają na bieżąco śledzić własne postępy i umożliwiają ocenę stopnia przyswojenia materiału.

  Zagadnienie kursu:

  Zagadnienia gramatyczne:
  1. Zaimki osobowe i dzierżawcze
  2. Czasownik „to be”
  3. Liczba mnoga rzeczowników
  4. Pytania i przeczenia
  5. Czasownik „to have”
  6. Kolejność przymiotników
  7. Przyimki miejsca
  8. Formy dzierżawcze rzeczownika
  9. Tryb rozkazujący
  10. Czas Present Simple
  11. Rodzajniki nieokreślone
  12. Rzeczowniki odczasownikowe
  13. Przyimki i przysłówki
  14. Czasownik „to have to”
  15. Czasownik „can”
  16. There is/There are
  17. Stopniowanie przymiotników
  18. Zaimki nieokreślone
  19. Przysłówki częstotliwości
  20. „To be going to”
  21. Pytania o pozwolenie
  22. Liczebniki porządkowe
  23. Czas Past Simple
  24. Czasowniki nieregularne
  25. Czas Future Simple

  Zagadnienia opisowe:
  1. Powitania i pożegnania
  2. Dane osobowe
  3. Zawody
  4. Uczucia i emocje
  5. Rodzina
  6. Wygląd zewnętrzny
  7. Części ciała
  8. Kolory i materiały
  9. Dom
  10. Dni tygodnia, miesiące i pory roku
  11. Czas i pogoda
  12. Obowiązki
  13. Zdolności i umiejętności
  14. Opis miejsca
  15. Pytanie o drogę
  16. Środki transportu
  17. Czynności codzienne
  18. Ceny i waluty
  19. Informacja turystyczna
  20. Ulubione rzeczy
  21. Na lotnisku
  22. BrE vs. AmE
  23. Przygotowanie CV

  Więcej
 • Język francuski +

  Parlez vous français?
  Posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie wymaga poświęcenia wielu godzin na naukę. Wertowanie słowników i powtarzanie dialogów z książki już dawno przestało być jedynym sposobem na poznanie języka. Jeśli zatem nie chcesz spędzać kolejnych godzin nad nudną książką, ten kurs pozwoli Ci na przyswojenie wiedzy w atrakcyjny i ciekawy sposób.

  Opis kursu:
  Kurs pozwala na poznanie języka francuskiego na poziomie średniozaawansowanym poprzez prezentację zagadnień gramatycznych i tematycznych dotyczących życia codziennego. Bogate słownictwo i wielość przykładów pozwalają na szybkie przyswojenie omawianych zagadnień. Wykorzystanie nagrań lektorów i atrakcyjnej formy graficznej umożliwia naprzemienne skupianie uwagi na poznawaniu i własnej pracy twórczej. Zestawy ćwiczeń pozwalają na bieżąco śledzić własne postępy i umożliwiają ocenę stopnia przyswojenia materiału.

  Zagadnienie kursu:

  Zagadnienia gramatyczne:
  1. Rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki
  2. Pytania i przeczenia
  3. Rodzajnik nieokreślony
  4. Przymiotniki dzierżawcze
  5. Konstrukcja potwierdzająca
  6. Czasowniki zwrotne - Les verbes pronominaux
  7. Trzecia grupa czasowników
  8. Konstrukcja Faire du, de la, de l'
  9. Konstrukcja J’aime + infinitif / Je n’aime pas + infinitif
  10. Konstrukcja J’aime + le/la/l’/les + activité / Je n’aime pas + le/la/l’/les + activité
  11. Zaimki
  12. Tryb rozkazujący
  13. Czas przeszły złożony - Le Passé Composé
  14. Czas przyszły - Futur Proche

  Zagadnienia opisowe:
  1. Powitania i pożegnania
  2. Dane osobowe
  3. Zawody
  4. Uczucia i emocje
  5. Rodzina
  6. Wygląd zewnętrzny
  7. Części ciała
  8. Kolory i materiały
  9. Dom
  10. Dni tygodnia, miesiące i pory roku
  11. Czas i liczby
  12. Obowiązki
  13. Zdolności i umiejętności
  14. Opis miejsca i obiektów
  15. Pytanie o drogę
  16. Środki transportu i podróże
  17. W restauracji
  18. Czynności codzienne
  19. Informacja turystyczna
  20. Ulubione rzeczy
  21. Na lotnisku
  22. Przygotowanie CV i korespondencja e-mail
  23. Komputer i internet

  Więcej
 • Język niemiecki +

  Sprechen Sie Deutsch?
  Posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie wymaga poświęcenia wielu godzin na naukę. Wertowanie słowników i powtarzanie dialogów z książki już dawno przestało być jedynym sposobem na poznanie języka. Jeśli zatem nie chcesz spędzać kolejnych godzin nad nudną książką, ten kurs pozwoli Ci na przyswojenie wiedzy w atrakcyjny i ciekawy sposób.

  Opis kursu:
  Kurs pozwala na poznanie języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym poprzez prezentację zagadnień gramatycznych i tematycznych dotyczących życia codziennego. Bogate słownictwo i wielość przykładów pozwalają na szybkie przyswojenie omawianych zagadnień. Wykorzystanie nagrań lektorów i atrakcyjnej formy graficznej umożliwia naprzemienne skupianie uwagi na poznawaniu i własnej pracy twórczej. Zestawy ćwiczeń pozwalają na bieżąco śledzić własne postępy i umożliwiają ocenę stopnia przyswojenia materiału.

  Zagadnienie kursu:

  Zagadnienia gramatyczne:
  1. Rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki
  2. Zaimki osobowe
  3. Przedimki
  4. Szyk w zdaniu
  5. Przypadki
  6. Czasowniki rozdzielne
  7. Pytania i przeczenia
  8. Czasownik modalny düfren
  9. Tryb rozkazujący
  10. Czas przeszły Perfect
  11. Czas przyszły z użyciem czasownika posiłkowego werden

  Zagadnienia opisowe:
  1. Powitania i pożegnania
  2. Dane osobowe
  3. Zawody
  4. Uczucia i emocje
  5. Rodzina
  6. Wygląd zewnętrzny
  7. Części ciała
  8. Sport i hobby
  9. Pogoda
  10. Obowiązki
  11. Potrzeby
  12. Jedzenie i napoje
  13. W restauracji
  14. Wakacje
  15. Pytanie o drogę
  16. Informacja turystyczna
  17. Kolory i materiały
  18. Dni tygodnia, miesiące i pory roku
  19. Czas i liczby
  20. Na lotnisku
  21. Opis miejsca i obiektów
  22. Rozmowy telefoniczne
  23. Przygotowanie CV i korespondencja e-mail
  24. Komputer i internet

  Więcej
 • Kobieta pracująca – doskonalenie własnych umiejętności +

  Powrót na rynek pracy okazuje się często dużym wyzwaniem dla kobiet. Macierzyństwo i prowadzenie domu absorbują tak dużo czasu, że nie wystarcza go na bieżące podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności. By temu zapobiec oraz by nadrobić stracony czas niezbędne jest poznanie tajników prawidłowej autoprezentacji, nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku pracy oraz kompetencji własnych w zakresie strategii poszukiwania atrakcyjnego zatrudnienia. Jeśli zatem chcesz zwiększyć swoją wartość na rynku pracy, poprawić swój wizerunek jako profesjonalistki w danym zawodzie, ten kurs jest dla Ciebie.

  Opis kursu:
  Kurs pozwala na poznanie zagadnień z pogranicza psychologii i socjologii oraz doradztwa zawodowego nakierowanego na podniesienie samooceny, poznanie swoich mocnych i słabych stron i wykorzystanie potencjału zawodowego. Poprzez prezentację metod samodzielnego działania osoba korzystająca z kursu ma możliwość zmiany swojego sposobu nastawienia do poszukiwania pracy. Zapoznanie się z mechanizmami funkcjonowania rynku pracy oraz poruszania się w nim, pozwolą na przygotowanie indywidualnej strategii poszukiwania pracy. Kurs zawiera również praktyczne wskazówki i pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz umożliwia poznanie metod autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  Zagadnienie kursu:
  1. Zrozumienie i poznanie siebie
  2. Rynek pracy
  3. Opracowanie strategii poszukiwania pracy
  4. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
  5. Doskonalenie umiejętności autoprezentacji

  Więcej
 • Konfiguracja systemów - serwisant sprzętu komputerowego +

  Umiejętność prawidłowego obchodzenia się ze sprzętem komputerowym wpływa nie tylko na jego wydajność, ale też pozwala na zaoszczędzenie czasu i kłopotów wynikłych z konieczności ich wymiany bądź naprawy. Jeśli zatem chcesz prawidłowo skonfigurować system komputerowy oraz wiedzieć jak zarządzać sprzętem komputerowym na użytek własny i nie tylko, to ten kurs jest dla Ciebie.

  Opis kursu:
  Kurs pozwala na teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z tematem montażu komputera (obudowy, płyty głównej, procesora, pamięci RAM, karty graficznej i sieciowej, dysku IDE, napędu optycznego) i wymiany podstawowych komponentów laptopów (rozszerzanie pamięci RAM, napędu optycznego). Kurs umożliwia poznanie tajników BIOSu omawiając zagadnienia błędów i sygnałów, komunikatów tekstowych oraz jego konfiguracji. Pozwala na zapoznanie się z ustawieniami standardowymi i zaawansowanymi BIOSu, ustawieniami chipsetu oraz ustawieniami urządzeń peryferyjnych w BIOS. Prezentuje pozostałe opcje systemu i zasady przywracania jego ustawień fabrycznych. Zagadnienia odnoszące się do systemu Windows 7 obejmują: instalację systemu (wymagania sprzętowe, przygotowanie do instalacji, instalacja), naprawę systemu (przywracanie systemu, tworzenie obrazu systemu i kopii zapasowej), konta użytkowników (typy kont użytkowników, tworzenie konta użytkownika, zarządzanie kontami użytkowników) oraz zarządzanie woluminami (zmniejszanie i rozszerzanie woluminu, tworzenie woluminu dublowanego RAID-1).

  Zagadnienie kursu:
  1. Montaż komputera i serwis laptopów
  2. BIOS
  3. Windows 7

  Więcej
 • Obsługa sekretariatu - pracownik administracyjno-biurowy +

  Obsługa sekretariatu już dawno przestała być zajęciem nudnym i kojarzonym z parzeniem kawy. Nowoczesny sekretariat to centrum każdej firmy i instytucji, a jego prowadzenie wymaga nie tylko umiejętności obsługi urządzeń znajdujących się na jego wyposażeniu, ale także szerokiej wiedzy merytorycznej. Jeśli zatem chcesz prowadzić sekretariat w sposób profesjonalny, tak by był on najlepszą wizytówką Twojej firmy, ten kurs jest dla Ciebie.

  Opis kursu:
  Kurs pozwala na zapoznanie się z organizacją sekretariatu jako szczególnego rodzaju biura i jego rolą, jaką pełni w strukturze firmy lub instytucji. Prezentuje rodzaje dokumentów, w tym akt osobowych i dokumentów kadrowych, których zgromadzenie jest wymagane w świetle prawa. Pozwala na poznanie i nabycie umiejętności posługiwania się instrukcją kancelaryjną i jej praktyczne zastosowanie do dokumentów w instytucjach państwowych i samorządowych. Kurs umożliwia nabycie umiejętności sporządzania poprawnych pism różnorodnej treści zgodnie z arkanami sztuki pisarskiej. W końcowej części kursu, zaprezentowano porady praktyczne: jak prowadzić biuro, jak obsługiwać urządzenia znajdujące się tam oraz jak przestrzegać zasad protokołu dyplomatycznego.

  Zagadnienie kursu:
  1. Biuro i sekretariat
  2. Akta w firmie
  3. Instrukcja kancelaryjna
  4. Zasady sporządzania pism
  5. Pracownik prowadzący biuro

  Więcej
 • Operator żurawia słupowego +

  W wielu firmach produkcyjnych wykorzystywany jest ciężki sprzęt do przenoszenia wielkogabarytowych i ciężkich przedmiotów. W tym celu na halach produkcyjnych wykorzystywane są różnego rodzaju żurawie, spośród których żuraw słupowy jest jednym z najpopularniejszych. Jeśli zatem Twoja praca wymaga styczności lub obsługi tego urządzenia, ten kurs jest dla Ciebie.

  Opis kursu:
  Kurs pozwala na zapoznanie się z teorią i praktyką budowy żurawia słupowego. Prezentuje poszczególne elementy składowe tego urządzenia umożliwiając poznanie ich parametrów technicznych oraz możliwości. Dzięki szczegółowej prezentacji możliwe jest nabycie wiedzy z zakresu sterowania żurawiem słupowym. Przedstawiono procedurę sprawdzania jego stanu przed uruchomieniem urządzenia oraz obowiązki operatora podczas wykonywania pracy. Kurs umożliwia też zapoznanie się z potencjalnymi zagrożeniami wynikłymi z wadliwej pracy oraz pozwala na rozpoznanie uszkodzeń urządzenia. Przedstawione też zostało niebezpieczeństwo na jakie narażony jest operator oraz osoby znajdujące się w pobliżu urządzenia.

  Zagadnienie kursu:
  1. Budowa żurawia słupowego
  2. Obsługa żurawia słupowego
  3. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu żurawia słupowego

  Więcej
 • Wózki jezdniowe +

  Wiele z firm wykorzystuje w swojej działalności wózki jezdniowe. Mają one przede wszystkim zastosowanie w handlu i produkcji, służąc do łatwego transportu towarów i materiałów na niewielkie odległości. Coraz większa skala ich zastosowania wynika z łatwej obsługi oraz stosunkowo dużych możliwości transportowych. Jeśli zatem w Twojej pracy będziesz posługiwać się wózkiem jezdniowym, ten kurs jest dla Ciebie.

  Opis kursu:
  Kurs pozwala na zapoznanie się z teorią i praktyką budowy wózka jezdniowego. Prezentuje poszczególne elementy składowe tego urządzenia umożliwiając poznanie ich parametrów technicznych oraz możliwości. Dzięki szczegółowej prezentacji możliwe jest nabycie wiedzy z zakresu sterowania wózkiem jezdniowym. Przedstawiono procedurę sprawdzania jego stanu przed uruchomieniem urządzenia oraz obowiązki operatora podczas wykonywania pracy. Kurs pozwala przyswoić wiedzę z zakresu potencjalnych zagrożeń wynikających z wadliwej pracy wózka oraz pozwala na rozpoznanie uszkodzeń urządzenia. Przedstawione też zostało niebezpieczeństwo na jakie narażony jest operator oraz osoby znajdujące się w pobliżu urządzenia.
  Kurs umożliwia też poznanie zasad zasilania silnika wózka gazem propan-butan. W końcowej części kursu przedstawiono informacje o przepisach jakie obowiązują w ruchu po terenie hal fabrycznych i pomieszczeń, w których wykorzystywany jest wózek jezdniowy oraz o znakach z jakimi może się spotkać operator wózka. Kurs zawiera zestaw testów pozwalających na utrwalenie i usystematyzowanie poznanej wiedzy.

  Zagadnienie kursu:
  1. Budowa wózka widłowego
  2. Operator wózka widłowego
  3. Zasilanie silnika gazem propan-butan
  4. Przepisy o ruchu i znaki

  Więcej
 • 1

Copyright 2009-2014 e-Space