Bezpieczeństwo sieci komputerowych jest zagadnieniem ważnym i dotyczącym nie tylko sieci prywatnych czy firmowych, ale mającym także znaczący wpływ na bezpieczeństwo państw czy instytucji międzynarodowych. Jeśli zatem chcesz chronić swoją sieć lub móc poradzić sobie z problemami dotyczącymi jej bezpieczeństwa, to ten kurs jest dla Ciebie.

Opis kursu:
Kurs pozwala na zapoznanie się z tematyką bezpieczeństwa sieci komputerowych poprzez przyswojenie zagadnień związanych z budową samej sieci, poznaniem jej elementów, zasad i sposobów instalacji sieciowych systemów operacyjnych oraz przyswojeniem zagadnień związanych z administracją sieci. Atutem kursu jest prezentacja praktycznych wskazówek dotyczących naprawy nieprawidłowo działającej sieci. Kurs zawiera zestaw ćwiczeń pozwalających na utrwalenie i usystematyzowanie poznanej wiedzy.

Zagadnienie kursu:
1. Podstawowe elementy sieci
2. Instalacja i konfiguracja NOS (lub Sieciowych Systemów Operacyjnych)
3. Bezpieczeństwo sieci komputerowych – Administrator sieci

Copyright 2009-2014 e-Space