Stworzenie nowego layoutu na stronę internetową, zaprojektowanie logotypu, wizytówki, plakatu, czy też edycja zdjęć wymaga znajomości podstaw grafiki komputerowej. Programy graficzne oferują coraz bardziej zaawansowane opcje i filtry co powoduje, że dotychczasowe umiejętności mogą okazać się niewystarczające. Jeżeli zatem nie masz dużego doświadczenia w tworzeniu grafiki komputerowej, a chcesz opanować jej arkana, to ten kurs jest dla Ciebie idealny.

Opis kursu:
Kurs pozwala na zapoznanie się z wieloma zagadnieniami grafiki komputerowej obejmującej teoretyczne podstawy grafiki wektorowej i rastrowej oraz prezentację ich zastosowań. Umożliwia poznanie zagadnień praktycznych od tworzenia rysunku odręcznego, posługiwania się krzywymi Beziera, narzędziami do tworzenia określonych kształtów po głębię kolorów, edycję grafiki i obróbkę materiału cyfrowego.
Wykorzystanie edytora grafiki wektorowej na przykładzie CorelDRAW pozwala na zapoznanie się z wymaganiami sprzętowymi i programowymi, uruchomienie programu, zakładek, ustawienie wyglądu ekranu, obszaru roboczego, przybornika, okien dokowanych czy konfigurację pasków poleceń. Kurs zawiera zestaw ćwiczeń pozwalających na utrwalenie i usystematyzowanie poznanej wiedzy.

Zagadnienie kursu:
1. Rysunek rastrowy i wektorowy
2. CorelDRAW informacje podstawowe
3. Podstawowe operacje
4. Rysowanie linii
5. Obiekty w CorelDRAW
6. Wstawianie tekstu
7. Precyzyjne rysowanie

Copyright 2009-2014 e-Space