Do you speak English very well?
Posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie wymaga poświęcenia wielu godzin na naukę. Wertowanie słowników i powtarzanie dialogów z książki już dawno przestało być jedynym sposobem na poznanie języka. Jeśli zatem nie chcesz spędzać kolejnych godzin nad nudną książką, ten kurs pozwoli Ci na przyswojenie wiedzy w atrakcyjny i ciekawy sposób.

Opis kursu:
Kurs pozwala na poznanie języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym poprzez prezentację zagadnień gramatycznych i tematycznych dotyczących życia codziennego. Bogate słownictwo i wielość przykładów pozwalają na szybkie przyswojenie omawianych zagadnień. Wykorzystanie nagrań lektorów i atrakcyjnej formy graficznej umożliwia naprzemienne skupianie uwagi na poznawaniu i własnej pracy twórczej. Zestawy ćwiczeń pozwalają na bieżąco śledzić własne postępy i umożliwiają ocenę stopnia przyswojenia materiału.

Zagadnienie kursu:

Zagadnienia gramatyczne:
1. Zaimki osobowe i dzierżawcze
2. Czasownik „to be”
3. Liczba mnoga rzeczowników
4. Pytania i przeczenia
5. Czasownik „to have”
6. Kolejność przymiotników
7. Przyimki miejsca
8. Formy dzierżawcze rzeczownika
9. Tryb rozkazujący
10. Czas Present Simple
11. Rodzajniki nieokreślone
12. Rzeczowniki odczasownikowe
13. Przyimki i przysłówki
14. Czasownik „to have to”
15. Czasownik „can”
16. There is/There are
17. Stopniowanie przymiotników
18. Zaimki nieokreślone
19. Przysłówki częstotliwości
20. „To be going to”
21. Pytania o pozwolenie
22. Liczebniki porządkowe
23. Czas Past Simple
24. Czasowniki nieregularne
25. Czas Future Simple

Zagadnienia opisowe:
1. Powitania i pożegnania
2. Dane osobowe
3. Zawody
4. Uczucia i emocje
5. Rodzina
6. Wygląd zewnętrzny
7. Części ciała
8. Kolory i materiały
9. Dom
10. Dni tygodnia, miesiące i pory roku
11. Czas i pogoda
12. Obowiązki
13. Zdolności i umiejętności
14. Opis miejsca
15. Pytanie o drogę
16. Środki transportu
17. Czynności codzienne
18. Ceny i waluty
19. Informacja turystyczna
20. Ulubione rzeczy
21. Na lotnisku
22. BrE vs. AmE
23. Przygotowanie CV

Copyright 2009-2014 e-Space