Sprechen Sie Deutsch?
Posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie wymaga poświęcenia wielu godzin na naukę. Wertowanie słowników i powtarzanie dialogów z książki już dawno przestało być jedynym sposobem na poznanie języka. Jeśli zatem nie chcesz spędzać kolejnych godzin nad nudną książką, ten kurs pozwoli Ci na przyswojenie wiedzy w atrakcyjny i ciekawy sposób.

Opis kursu:
Kurs pozwala na poznanie języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym poprzez prezentację zagadnień gramatycznych i tematycznych dotyczących życia codziennego. Bogate słownictwo i wielość przykładów pozwalają na szybkie przyswojenie omawianych zagadnień. Wykorzystanie nagrań lektorów i atrakcyjnej formy graficznej umożliwia naprzemienne skupianie uwagi na poznawaniu i własnej pracy twórczej. Zestawy ćwiczeń pozwalają na bieżąco śledzić własne postępy i umożliwiają ocenę stopnia przyswojenia materiału.

Zagadnienie kursu:

Zagadnienia gramatyczne:
1. Rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki
2. Zaimki osobowe
3. Przedimki
4. Szyk w zdaniu
5. Przypadki
6. Czasowniki rozdzielne
7. Pytania i przeczenia
8. Czasownik modalny düfren
9. Tryb rozkazujący
10. Czas przeszły Perfect
11. Czas przyszły z użyciem czasownika posiłkowego werden

Zagadnienia opisowe:
1. Powitania i pożegnania
2. Dane osobowe
3. Zawody
4. Uczucia i emocje
5. Rodzina
6. Wygląd zewnętrzny
7. Części ciała
8. Sport i hobby
9. Pogoda
10. Obowiązki
11. Potrzeby
12. Jedzenie i napoje
13. W restauracji
14. Wakacje
15. Pytanie o drogę
16. Informacja turystyczna
17. Kolory i materiały
18. Dni tygodnia, miesiące i pory roku
19. Czas i liczby
20. Na lotnisku
21. Opis miejsca i obiektów
22. Rozmowy telefoniczne
23. Przygotowanie CV i korespondencja e-mail
24. Komputer i internet

Copyright 2009-2014 e-Space