Parlez vous français?
Posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie wymaga poświęcenia wielu godzin na naukę. Wertowanie słowników i powtarzanie dialogów z książki już dawno przestało być jedynym sposobem na poznanie języka. Jeśli zatem nie chcesz spędzać kolejnych godzin nad nudną książką, ten kurs pozwoli Ci na przyswojenie wiedzy w atrakcyjny i ciekawy sposób.

Opis kursu:
Kurs pozwala na poznanie języka francuskiego na poziomie średniozaawansowanym poprzez prezentację zagadnień gramatycznych i tematycznych dotyczących życia codziennego. Bogate słownictwo i wielość przykładów pozwalają na szybkie przyswojenie omawianych zagadnień. Wykorzystanie nagrań lektorów i atrakcyjnej formy graficznej umożliwia naprzemienne skupianie uwagi na poznawaniu i własnej pracy twórczej. Zestawy ćwiczeń pozwalają na bieżąco śledzić własne postępy i umożliwiają ocenę stopnia przyswojenia materiału.

Zagadnienie kursu:

Zagadnienia gramatyczne:
1. Rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki
2. Pytania i przeczenia
3. Rodzajnik nieokreślony
4. Przymiotniki dzierżawcze
5. Konstrukcja potwierdzająca
6. Czasowniki zwrotne - Les verbes pronominaux
7. Trzecia grupa czasowników
8. Konstrukcja Faire du, de la, de l'
9. Konstrukcja J’aime + infinitif / Je n’aime pas + infinitif
10. Konstrukcja J’aime + le/la/l’/les + activité / Je n’aime pas + le/la/l’/les + activité
11. Zaimki
12. Tryb rozkazujący
13. Czas przeszły złożony - Le Passé Composé
14. Czas przyszły - Futur Proche

Zagadnienia opisowe:
1. Powitania i pożegnania
2. Dane osobowe
3. Zawody
4. Uczucia i emocje
5. Rodzina
6. Wygląd zewnętrzny
7. Części ciała
8. Kolory i materiały
9. Dom
10. Dni tygodnia, miesiące i pory roku
11. Czas i liczby
12. Obowiązki
13. Zdolności i umiejętności
14. Opis miejsca i obiektów
15. Pytanie o drogę
16. Środki transportu i podróże
17. W restauracji
18. Czynności codzienne
19. Informacja turystyczna
20. Ulubione rzeczy
21. Na lotnisku
22. Przygotowanie CV i korespondencja e-mail
23. Komputer i internet

Copyright 2009-2014 e-Space