Powrót na rynek pracy okazuje się często dużym wyzwaniem dla kobiet. Macierzyństwo i prowadzenie domu absorbują tak dużo czasu, że nie wystarcza go na bieżące podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności. By temu zapobiec oraz by nadrobić stracony czas niezbędne jest poznanie tajników prawidłowej autoprezentacji, nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku pracy oraz kompetencji własnych w zakresie strategii poszukiwania atrakcyjnego zatrudnienia. Jeśli zatem chcesz zwiększyć swoją wartość na rynku pracy, poprawić swój wizerunek jako profesjonalistki w danym zawodzie, ten kurs jest dla Ciebie.

Opis kursu:
Kurs pozwala na poznanie zagadnień z pogranicza psychologii i socjologii oraz doradztwa zawodowego nakierowanego na podniesienie samooceny, poznanie swoich mocnych i słabych stron i wykorzystanie potencjału zawodowego. Poprzez prezentację metod samodzielnego działania osoba korzystająca z kursu ma możliwość zmiany swojego sposobu nastawienia do poszukiwania pracy. Zapoznanie się z mechanizmami funkcjonowania rynku pracy oraz poruszania się w nim, pozwolą na przygotowanie indywidualnej strategii poszukiwania pracy. Kurs zawiera również praktyczne wskazówki i pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz umożliwia poznanie metod autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zagadnienie kursu:
1. Zrozumienie i poznanie siebie
2. Rynek pracy
3. Opracowanie strategii poszukiwania pracy
4. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
5. Doskonalenie umiejętności autoprezentacji

Copyright 2009-2014 e-Space