Obsługa sekretariatu już dawno przestała być zajęciem nudnym i kojarzonym z parzeniem kawy. Nowoczesny sekretariat to centrum każdej firmy i instytucji, a jego prowadzenie wymaga nie tylko umiejętności obsługi urządzeń znajdujących się na jego wyposażeniu, ale także szerokiej wiedzy merytorycznej. Jeśli zatem chcesz prowadzić sekretariat w sposób profesjonalny, tak by był on najlepszą wizytówką Twojej firmy, ten kurs jest dla Ciebie.

Opis kursu:
Kurs pozwala na zapoznanie się z organizacją sekretariatu jako szczególnego rodzaju biura i jego rolą, jaką pełni w strukturze firmy lub instytucji. Prezentuje rodzaje dokumentów, w tym akt osobowych i dokumentów kadrowych, których zgromadzenie jest wymagane w świetle prawa. Pozwala na poznanie i nabycie umiejętności posługiwania się instrukcją kancelaryjną i jej praktyczne zastosowanie do dokumentów w instytucjach państwowych i samorządowych. Kurs umożliwia nabycie umiejętności sporządzania poprawnych pism różnorodnej treści zgodnie z arkanami sztuki pisarskiej. W końcowej części kursu, zaprezentowano porady praktyczne: jak prowadzić biuro, jak obsługiwać urządzenia znajdujące się tam oraz jak przestrzegać zasad protokołu dyplomatycznego.

Zagadnienie kursu:
1. Biuro i sekretariat
2. Akta w firmie
3. Instrukcja kancelaryjna
4. Zasady sporządzania pism
5. Pracownik prowadzący biuro

Copyright 2009-2014 e-Space