W wielu firmach produkcyjnych wykorzystywany jest ciężki sprzęt do przenoszenia wielkogabarytowych i ciężkich przedmiotów. W tym celu na halach produkcyjnych wykorzystywane są różnego rodzaju żurawie, spośród których żuraw słupowy jest jednym z najpopularniejszych. Jeśli zatem Twoja praca wymaga styczności lub obsługi tego urządzenia, ten kurs jest dla Ciebie.

Opis kursu:
Kurs pozwala na zapoznanie się z teorią i praktyką budowy żurawia słupowego. Prezentuje poszczególne elementy składowe tego urządzenia umożliwiając poznanie ich parametrów technicznych oraz możliwości. Dzięki szczegółowej prezentacji możliwe jest nabycie wiedzy z zakresu sterowania żurawiem słupowym. Przedstawiono procedurę sprawdzania jego stanu przed uruchomieniem urządzenia oraz obowiązki operatora podczas wykonywania pracy. Kurs umożliwia też zapoznanie się z potencjalnymi zagrożeniami wynikłymi z wadliwej pracy oraz pozwala na rozpoznanie uszkodzeń urządzenia. Przedstawione też zostało niebezpieczeństwo na jakie narażony jest operator oraz osoby znajdujące się w pobliżu urządzenia.

Zagadnienie kursu:
1. Budowa żurawia słupowego
2. Obsługa żurawia słupowego
3. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu żurawia słupowego

Copyright 2009-2014 e-Space