Wiele z firm wykorzystuje w swojej działalności wózki jezdniowe. Mają one przede wszystkim zastosowanie w handlu i produkcji, służąc do łatwego transportu towarów i materiałów na niewielkie odległości. Coraz większa skala ich zastosowania wynika z łatwej obsługi oraz stosunkowo dużych możliwości transportowych. Jeśli zatem w Twojej pracy będziesz posługiwać się wózkiem jezdniowym, ten kurs jest dla Ciebie.

Opis kursu:
Kurs pozwala na zapoznanie się z teorią i praktyką budowy wózka jezdniowego. Prezentuje poszczególne elementy składowe tego urządzenia umożliwiając poznanie ich parametrów technicznych oraz możliwości. Dzięki szczegółowej prezentacji możliwe jest nabycie wiedzy z zakresu sterowania wózkiem jezdniowym. Przedstawiono procedurę sprawdzania jego stanu przed uruchomieniem urządzenia oraz obowiązki operatora podczas wykonywania pracy. Kurs pozwala przyswoić wiedzę z zakresu potencjalnych zagrożeń wynikających z wadliwej pracy wózka oraz pozwala na rozpoznanie uszkodzeń urządzenia. Przedstawione też zostało niebezpieczeństwo na jakie narażony jest operator oraz osoby znajdujące się w pobliżu urządzenia.
Kurs umożliwia też poznanie zasad zasilania silnika wózka gazem propan-butan. W końcowej części kursu przedstawiono informacje o przepisach jakie obowiązują w ruchu po terenie hal fabrycznych i pomieszczeń, w których wykorzystywany jest wózek jezdniowy oraz o znakach z jakimi może się spotkać operator wózka. Kurs zawiera zestaw testów pozwalających na utrwalenie i usystematyzowanie poznanej wiedzy.

Zagadnienie kursu:
1. Budowa wózka widłowego
2. Operator wózka widłowego
3. Zasilanie silnika gazem propan-butan
4. Przepisy o ruchu i znaki

Copyright 2009-2014 e-Space