Firma e-Space uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Plan Rozwoju Eksportu rozwiązań i technologii e-learningowych dla firmy e-Space” w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu – etap I, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Celem projektu było przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu w postaci dokumentu opisującego potencjalne kierunki rozwoju działalności eksportowej firmy dla oferowanego produktu. Po przeprowadzonej analizie wybrano rynek brytyjski jako główny cel rozwoju firmy.
Efektem realizacji tego wniosku było też opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach etapu II Działania 6.1, którego celem jest wdrożenie wskazanej strategii eksportowej.
Projekt był realizowany do 30 września 2011.

 

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

poig

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Copyright 2009-2014 e-Space