Firma e-Space uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Realizacja strategii eksportowej firmy e-Space Krzysztof Ciąpała na rynku brytyjskim” w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu – etap II, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Celem projektu jest wdrożenie działań wskazanych w dokumencie przygotowanym w ramach etapu I (Plan Rozwoju Eksportu). Działania te mają na celu umożliwienie rozwoju i zwiększenie sprzedaży oferowanych technologii i rozwiązań e-learningowych na rynku brytyjskim.
Projekt składa się z czterech etapów i będzie realizowany do 30 czerwca 2014.

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

poig

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Copyright 2009-2014 e-Space