Tytuł projektu: Rozpoczęcie działalności eksportowej systemu do zarządzania projektami AdminProject (AP) na rynek brytyjski przez e-Space Krzysztof Ciąpała

Okres realizacji: 01.2014 - 06.2014

Wartość dofinansowania projektu: 22 333,14 CHF

Wysokość dofinansowania projektu: 60%

Cel: Głównym celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej przez e-Space na rynek brytyjski w zakresie sprzedaży systemu AdminProject.

Zakres projektu:

Przedmiotem eksportu jest system do zarządzania projektami AdminProject (została podpisana umowa na dystrybucję z właścicielem oprogramowania). AdminProject posiada przewagę nad konkurencją głównie ze względu na łatwość obsługi i swoją funkcjonalność. Jest inny od dotychczas oferowanych (np. MsProject, Basecamp, ActiveCollab). Dostosowany jest do wymogów zarządzania różnymi projektami, finansowanymi z różnych źródeł o różnej wielkości i tematyce. AdminProject został zaprojektowany tak, by obsługiwać wiele projektów równocześnie przy wykorzystaniu tych samych zasobów. Umożliwia sprawne przygotowanie planu projektu (np. zadań, czasu, zasobów), zarządzanie nim i modyfikację założeń, wymianę danych, przeprowadzanie kontroli projektu. Więcej można znaleźć tutaj.

 
Rezultaty/Korzyści:

  • wzrost wartości przychodów pochodzących z międzynarodowej wymiany gospodarczej  (eksportu)
  • przyrost udziału międzynarodowej wymiany gospodarczej (eksportu) w sprzedaży ogółem

 
Harmonogram realizacji projektu:

  • etap I (01.2014 - 03.2014)
  • etap II (04.2014 - 06.2014)

 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Zapraszamy na:


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

 

  pl-ch-swiss                           pl-ch-karpacki                       pl-ch-alpine

Copyright 2009-2014 e-Space