Tytuł projektu: Eksport systemów do nauczania na odległość firmy e-Space do Wielkiej Brytanii

Okres realizacji: 02.01.2013-31.12.2013

Wartość dofinansowania projektu: 23 044 CHF (83 666,40 PLN)

Wysokość dofinansowania projektu: 60%

Cel: rozpoczęcie działalności eksportowej firmy e-Space na rynku brytyjskim w zakresie sprzedaży systemów Distance Learning (DL) dla PC do końca roku 2013.

Zakres projektu:

 • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
 • wyszukiwanie i dobór Partnerów na rynkach docelowych;
 • opracowanie, rozbudowa i utrzymanie strony internetowej w kraju i za granicą;
 • przygotowanie i organizacja działań informacyjno-promocyjnych w kraju i za granicą;
 • tłumaczenia materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz dokumentów;
 • koordynacja prac projektowych.

 
Rezultaty/Korzyści:

 • przyrost wartość przychodów pochodzących z międzynarodowej wymiany gospodarczej (eksportu);
 • przyrost udziału międzynarodowej wymiany gospodarczej (eksportu) w sprzedaży ogółem;
 • serwis internetowy utrzymywany po zakończeniu realizacji projektu.

 
Harmonogram realizacji projektu:

 • etap I – III: 02.01.2013 - 30.06.2013
 • etap IV:  01.07.2013 - 31.12.2013

Więcej informacj znajduje się na stronie projektu: dl.e-space.com.pl

Zapraszamy na:


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

 

 

  pl-ch-swiss                           pl-ch-karpacki                       pl-ch-alpine

 

Copyright 2009-2014 e-Space