Projekt "Stworzenie innowacyjnej platformy nauczania na odległość" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" był realizowany od października 2009 do marca 2011.
 
Podstawowym celem projektu było stworzenie i utrzymywanie produktu w postaci e-usługi umożliwiającej oferowanie profesjonalnych kompleksowych szkoleń w formie e-learning. W ramach projektu uruchomiona została usługa elektroniczna spełniająca łącznie wszystkie warunki zawarte w definicji e-usługi przyjętej dla działania 8.1 PO IG. Usługa ta jest świadczona indywidualnie na żądanie odbiorcy co jest możliwe dzięki  stworzeniu specjalnie w tym celu systemu autoryzacji i kontroli dostępu.
Stworzony system zawiera szereg unikalnych cech, jak np. zintegrowany system antyplagiatowy oraz komponent do komunikacji audio-video w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami kursu oraz prowadzącymi. Dodatkowo, wszystkie przesyłane dane są szyfrowane, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo i prywatność - rozwiązanie rzadko spotykane w tego typu systemach.
 
{rokbox album=|sidetrack|}images/slides/*{/rokbox}
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Copyright 2009-2014 e-Space