e-Space Krzysztof Ciąpała
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów